Проект

Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”

Програмата се изпълнява с финансовата подкрепа на МОН.

Официален сайт на програмата вижте тук.