Екипи по задачи за първа отчетна година

КОМПОНЕНТ 1

ЕЛЕКТРОННА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТВОРЕНА НАУКА И ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ

РП.1.1. Високопроизводителни и разпределени пресмятания

Задача 1.1.1. Интегриране на съвременните изчислителни системи и системи за съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги.

Ръководител: Проф. д-р Ангел Атанасов Голев

Членове:

 1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 3. Проф. д-р Николай В. Кюркчиев
 4. Доц. д-р Николай Величков Павлов
 5. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов
 6. Мария Викторова Малинова – докторант

РП.1.2. Компютърно и математическо моделиране с приложение в инженерните и природните науки

Задача 1.2.5. Предвиждане и гарантиране на качеството в човеко-кибер-физически системи

Ръководител: Проф. д-р Ангел Атанасов Голев

Членове:

 1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 3. Проф. д-р Николай В. Кюркчиев
 4. Доц. д-р Николай Величков Павлов
 5. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова
 6. Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева
 7. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов
 8. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева
 9. Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова – Дойчева
 10. Доц. д-р Владимир Николаев Вълканов
 11. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова
 12. Мария Викторова Малинова – докторант

Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи

РП 2.1. Отворени образователни ресурси

Задача 2.1.1: Създаване на общодостъпни образователни ресурси (М04 – М24)

Ръководител: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

Членове:

 1. проф. д-р Коста Гъров,
 2. доц. д-р Николай Павлов,
 3. доц. д-р Анна Малинова,
 4. доц. д-р Тодорка Терзиева,
 5. доц. д-р Евгения Ангелова,
 6. доц. д-р Стефка Анева,
 7. доц. д-р Ивайло Старибратов,
 8. доц. д-р Ася Стоянова – Дойчева,
 9. гл. ас. д-р Деница Шаркова,
 10. д-р Валя Арнаудова,
 11. Теодора Гарджева – докторант,
 12. Иван Желев – студент

РП 2.3. Съвременни средства за цифровизация в образованието и работата с млади таланти

Научна задача 2.3.1: Добавена виртуална реалност в обучението (М01 – М24)

Ръководител: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

Членове:

 1. проф. д-р Коста Гъров,
 2. доц. д-р Николай Павлов,
 3. доц. д-р Анна Малинова,
 4. доц. д-р Тодорка Терзиева,
 5. доц. д-р Олга Рахнева,
 6. доц. д-р Стефка Анева,
 7. доц. д-р Ивайло Старибратов,
 8. доц. д-р Владимир Вълканов,
 9. гл. ас. д-р Деница Шаркова,
 10. Мария Добрева – докторант,
 11. Гергана Колева – докторант,
 12. Веселина Нанева – студент.

Научна задача 2.3.2. Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание (М09 – М36)

Ръководител: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

Членове:

 1. проф. д-р Коста Гъров,
 2. доц. д-р Николай Павлов,
 3. доц. д-р Анна Малинова,
 4. доц. д-р Тодорка Терзиева,
 5. доц. д-р Олга Рахнева,
 6. доц. д-р Стефка Анева,
 7. доц. д-р Ивайло Старибратов,
 8. доц. д-р Владимир Вълканов,
 9. гл. ас. д-р Деница Шаркова,
 10. Мария Добрева – докторант,
 11. Гергана Колева – докторант,
 12. Веселина Нанева – студент.

Научна задача 2.3.3: Разпространение на разработените иновативни приложения (М09 – М36)

Ръководител: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

Членове:

 1. проф. д-р Коста Гъров,
 2. доц. д-р Николай Павлов,
 3. доц. д-р Анна Малинова,
 4. доц. д-р Тодорка Терзиева,
 5. доц. д-р Олга Рахнева,
 6. доц. д-р Стефка Анева,
 7. доц. д-р Ивайло Старибратов,
 8. доц. д-р Владимир Вълканов,
 9. гл. ас. д-р Деница Шаркова,
 10. Мария Добрева – докторант,
 11. Гергана Колева – докторант,
 12. Веселина Нанева – студент.