Участници

 1. Проф. д-р Ангел Атанасов Голев
 2. Проф. д-р Антон Илиев Илиев
 3. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 4. проф. д-р Коста Гъров
 5. Проф. д-р Николай В. Кюркчиев
 6. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова
 7. Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова – Дойчева
 8. Доц. д-р Владимир Николаев Вълканов
 9. Доц. д-р Евгения Ангелова
 10. Доц. д-р Ивайло Старибратов
 11. Доц. д-р Стефка Анева
 12. Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – ръководител на проекта
 13. Доц. д-р Николай Величков Павлов
 14. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева
 15. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов
 16. Гл. ас. д-р Деница Шаркова
 17. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова
 18. Д-р Валя Арнаудова
 19. Гергана Колева – докторант
 20. Мария Добрева – докторант
 21. Теодора Гарджева – докторант
 22. Мария Викторова Малинова – докторант
 23. Веселина Нанева – студент
 24. Иван Желев – студент