Екипи по задачи за трета отчетна година

КОМПОНЕНТ 1: ЕЛЕКТРОННА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТВОРЕНА НАУКА И ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ

РП.1.1. Високопроизводителни и разпределени пресмятания

Задача 1.1.1. Интегриране на съвременните изчислителни системи и системи за съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги.

Ръководител: Проф. д-р Ангел Атанасов Голев

Членове:

 1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 3. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев
 4. Доц. д-р Николай Величков Павлов
 5. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов
 6. Гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев
 7. Мария Викторова Малинова – докторант

РП.1.2. Компютърно и математическо моделиране с приложение в инженерните и природните науки

Задача 1.2.5. Предвиждане и гарантиране на качеството в човеко-кибер-физически системи

Ръководител: Проф. д-р Ангел Атанасов Голев

Членове:

 1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 3. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев
 4. Доц. д-р Николай Величков Павлов
 5. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова
 6. Проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева
 7. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов
 8. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева
 9. Доц. д-р Владимир Николаев Вълканов
 10. Доц. д-р Кремена Василева Стефанова
 11. Гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев
 12. Мария Викторова Малинова – докторант
 13. Ас. Георги Димчев Спасов – докторант

КОМПОНЕНТ 2: ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕПОДАВАНЕТО, РАБОТАТА С МЛАДИ ТАЛАНТИ И СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

РП 2.1. Отворени образователни ресурси

Задача 2.1.1. Създаване на общодостъпни образователни ресурси (М04 – М24)

Ръководител: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

Членове:

 1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров
 2. Доц. д-р Николай Величков Павлов
 3. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова
 4. Проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева
 5. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
 6. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева
 7. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов
 8. Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова – Дойчева
 9. Гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев
 10. Гл. ас. д-р Деница Ангелова Шаркова
 11. Гл. ас. д-р Валя Спасова Арнаудова
 12. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова
 13. Теодора Петрова Гарджева – Пешева – докторант
 14. Ас. Иван Иванов Желев – докторант

РП 2.3. Съвременни средства за цифровизация в образованието и работата с млади таланти

Задача 2.3.1: Добавена виртуална реалност в обучението (М01 – М24)

Ръководител: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

Членове:

 1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров
 2. Доц. д-р Николай Величков Павлов
 3. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова
 4. Проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева
 5. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева
 6. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева
 7. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов
 8. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова
 9. Гл. ас. д-р Деница Ангелова Шаркова –млад учен
 10. Мария Добрева Добрева – докторант
 11.  Гергана Василева Колева – докторант
 12.  Ас. Веселина Руменова Нанева – докторант

ПУПХ

Задача 2.3.2. Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание (М09 – М36)

Ръководител: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

Членове:

 1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров
 2. Доц. д-р Николай Величков Павлов
 3. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова
 4. Проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева
 5. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева
 6. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева
 7. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов
 8. Доц. д-р Владимир Николаев Вълканов
 9. Доц. д-р Кремена Василева Стефанова
 10. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова
 11. Мария Добрева Добрева – докторант
 12.  Гергана Василева Колева – докторант
 13.  Ас. Веселина Руменова Нанева – докторант