Контакти

Координатор:
Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева,
ПУ, Факултет по математика и информатика,
Ръководител катедра: „Софтуерни технологии
e-mail: todorka.terzieva@fmi-plovdiv.org