Събития

Събития, проведени през първа отчетна година

Във връзка с изпълнението на проекта, научният екип на ПУ “Паисий Хилендраски” е организирал и провел следните събития:

Събития, проведени през втора отчетна година

  • Проведен е семинар Съвременни средства за цифровизация в образованието с участие на млади учени и докторанти, в рамките на Юбилейна международна научна конференция “Синергетика и рефлексия в обучението по математика“, 16-18 октомври 2020 г, Пампорово, България.
  • Подготвя се семинар с участие на млади учени, докторанти и студенти, организиран от ПУПХ в рамките на ННП ИКТвНОС, посветен на Технологии и инструменти за 3D моделиране.