Събития

Събития, проведени през първа отчетна година

Във връзка с изпълнението на проекта, научният екип на ПУ “Паисий Хилендраски” е организирал и провел следните събития:

Събития, проведени през втора отчетна година

  • Проведен е семинар Съвременни средства за цифровизация в образованието с участие на млади учени и докторанти, в рамките на Юбилейна международна научна конференция “Синергетика и рефлексия в обучението по математика“, 16-18 октомври 2020 г, Пампорово, България.
  • Подготвя се семинар с участие на млади учени, докторанти и студенти, организиран от ПУПХ в рамките на ННП ИКТвНОС, посветен на Технологии и инструменти за 3D моделиране.

Събития, проведени през трета отчетна година

  • Организирана е Юбилейна международна научна конференция „Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България. 
  • Проведен е семинар Съвременни средства за цифровизация в образованието с участие на млади учени и докторанти, в рамките на Юбилейната международна научна конференция „Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България.
  • Организирана е международната научна конференция – Anniversary International Scientific Conference “Research and Education in Mathematics, Informatics and Their Applications” (REMIA’2021), 22–24 October, 2021, Plovdiv, Bulgaria.