Сътрудничества

Установени връзки и сътрудничества с бизнеса и публични организации

В рамките първото шестмесмесие на втората отчетна година по ННП ИКТвНОС е привлечен бизнес-партньорът „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“ .

“ИКТ Клъстер Пловдив” е регистриран в обществена полза и в него участват Община Пловдив, Пловдивския университет, Филиала на Техническия университет в Пловдив, Математическата гимназия и ИКТ фирми от региона.

Фирмите не получават пари по програмата, а обратно – помагат на нейното реализиране с ноу-хау, консултации и специалисти. За тях ползата е да се обучат повече подготвени студенти и ученици.