Участия в научни конференции и семинари

Проведен е семинар Съвременни средства за цифровизация в образованието с участие на млади учени и докторанти, в рамките на Юбилейната международна научна конференция „Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България.

Научната програма на семинара включва следните доклади:

Изнесени са доклади на Юбилейната международна научна конференция “Research and Education in Mathematics, Informatics and Their Applications” (REMIA’2021), 22–24 октомври, 2021, Пловдив, България, които включват: